Familieterapi

I perioder af livet  kan der være så meget rod og larm i familien, at det kan blive nødvendigt at søge professionel hjælp.

I familieterapi inddrages hele familien, men det kan være forskelligt fra gang til gang om alle i familien deltager.

I opstarten af et familieterapeutisk forløb vil det altid være jer og mig som terapeut, der i tæt dialog og samarbejde sætter rammen for jeres forløb.

Det betyder, at den første samtale altid er uden børn, hvor vi afstemmer forventninger og taler om, hvad I som forældre ønsker at få ud af forløbet. Senere og afhængigt af jeres behov og hvad der giver mening inddrages børnene i samtalerne. Der er ingen krav til børnene om at sige noget, men de er naturligvis velkomne til at byde ind, hvis de får lyst til det undervejs.

Ansvaret for relationen til jeres børn og det at tage ejerskab for et familieterapeutisk forløb, er altid jeres som forældre.

Undervejs i forløbet har jeg stor interessere i at få indblik i jeres samspil og hvordan jeres relationer og adfærd gensidigt påvirker hinanden.

Et af formålene med familieterapi er, at hjælpe jer som forældre med at blive bevidste om samspillet, så I på sigt kan ændre uhensigstsmæssige mønstre samt tage ansvar og lederskab for familiens trivsel og dynamik.

Jeg har tidligere arbejdet i tre år (i kommunalt regi) som familiebehandler.

Familieterapi kan være for jer som familie, der har udfordringer med fx:

 • Nybagte forældre
 • Usikkerhed og uenigheder omkring opdragelse og værdier
 • Mistrivsel i familien
 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Teenagers adfærd
 • Søskende relationer
 • Institution og skole
 • ​Udadreagerende og vrede børn
 • Indadvendte og stille børn
 • Sorg og tab