Terapi til unge

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling til unge både piger og drenge fra 15-21 år. Er dit barn under 15 år, anbefaler jeg familieterapi.

Den indledende samtale i et unge forløb kan foregå med eller uden forældrene, alt efter hvad den unge selv ønsker og selvfølgelig afhængig af den unges alder.

Varigheden og hyppigheden af samtalerne aftales individuelt og eventuelt inddrages forældrene i nogle eller dele af samtalen i det omfang, som det giver mening. Her kan forældrene informeres om den unges udvikling i terapien, og den unge kan selv fortælle om deres oplevelse eventuelt med hjælp fra terapeuten.

At arbejde med unge mennesker som oplever livet problematisk og udfordrende er et område jeg har bred erfaring med. Min primære erfaring har jeg fra mine tidligere jobs som henholdsvis socialpædagog på et opholdssted for anbragte unge og som familie behandler, hvor jeg har haft mange samtaler med unge mennesker.

Er du under 18 år og har dine forældre fælles forældremyndighed, skal du have begge dine forældres samtykke for at gå i terapi.

Unge terapi er for dig som har udfordringer med fx:

 • Angst
 • Stress
 • Lavt selvværd
 • At være særlig sensitiv
 • Problemer i familien
 • Skoleudfordringer
 • Eksamensangst
 • Problemer med venner
 • Mobning
 • Følelser (fx. vrede og tristhed)
 • Selvskadende adfærd
 • Sorg og tab